Zlokalizowany Rezonans Plazmonów Powierzchniowych L-SPR Insplorion

Jesteś w: > produkty > Rezonans plazmonów powierzchniowych > Zlokalizowany Rezonans Plazmonów Powierzchniowych L-SPR Insplorion

Insplorion.

Firma założona w Szwecji w 2010 roku produkująca instrumenty pomiarowe oparte na własnej opatentowanej technice Nano Plasmonic Sensing (NPS). Jest to nowa technika umożliwiająca badania materiałów i procesów fizykochemicznych w czasie rzeczywistym w skali nano. W ciągu kilku lat istnienia stała się firmą o światowym obszarze działania.

Technologia NSP wykorzystuje zjawisko zlokalizowanego rezonansu plazmonów powierzchniowych (LSPR). LSPR jest związany z oscylacją elektronów na metalicznej nanocząstce, wzbudzanych bezpośrednio za pomocą światła o częstości odpowiadającej oscylacji elektronów. Czynnikami wpływającymi na LSPR są: wielkość i kształt nanocząstek,  temperatura oraz właściwości dielektryczne środowiska w pobliżu oświetlanej nanocząstki.

LSPR jest czuły na zmiany w odległości do 100 nm od powierzchni nanocząstki. To ostatnie jest konsekwencją lokalnie wzmocnionego bliskiego oddziaływania plazmonowego (plasmonic near field), zanikającego wykładniczo z odległością od powierzchni nanocząstki. Zmiany w otoczeniu nanocząstki powodują przesunięcie maksimum pasma absorpcji plazmonu. Przesunięcie to jest rzędu od 1 do kilkudziesięciu nm. Zmiany tego rodzaju mogą być mierzone przy bardzo wysokiej rozdzielczości spektralnej w pomiarze optycznej transmisji lub odbicia.

Technologia Insplorion umożliwia pomiary w szerokim zakresie temperatur, przy różnej topografii powierzchni, niezależnie czy pomiar jest prowadzony w cieczy, czy gazie.

W technice NPS kluczowym elementem jest szczególna budowa sensora.  W sensorach Insplorion nanocząstki w postaci złotych dysków ułożone są na przeźroczystej powierzchni tworząc niezależne wyspy.  Tak przygotowane podłoże, jest pokryte cienką warstwą dielektryka, z którą dopiero będzie miał kontakt badany materiał. W ten sposób nanocząstki są wbudowane w strukturę sensora, ale nie oddziałują  z substratem za wyjątkiem pola LSPR. W sensorach Insplorion wykorzystuje się nanodyski Au lub Ag, które oferują kombinację unikalnych cech: wysoką czułość, mały rozmiar (50-100nm) i szybki odczyt w czasie rzeczywistym.

Technologia pozwala na pomiary fotochemiczne oraz pomiary wpływu temperatury do 600 ° C na:

• dyfuzję w cienkich i grubych materiałach porowatych, takich jak hydrożele lub mezoporowate tlenki

• na adsorpcję i inne oddziaływania nanocząstek z otoczeniem: utlenianie / redukcja nanocząstek , przemiany fazowe, korozja, spiekania itp

Możliwe jest także ogólne monitorowanie procesów i zjawisk:

• adsorpcji / desorpcji / wiązania

• przejść fazowych - zmian konformacyjnych

• reakcje chemiczne w  cienkich warstwach

• dyfuzja w porowatych cienkich foliach

• procesy światłoczułe

• zjawiska czułe temperaturowo

•  warstwy samosoadzjące się (SAMs)

• białka, lipidy, peptydy, DNA, etc

• pomiary gazowe ( tlenki, azotki i wodorki itd.)

• ciekłych kryształów

• interakcje biomolekul

• kataliza i fizykochemii powierzchni

• ogniwa słoneczne

• fizykochemia polimerów

 BROSZURY INFORMACYJNE:

Plasmonic sensing

InsplorionX1

InsplorionXNanoII

Prezentacja Insplorion

Publikacje na stronie Insplorion

Hydrogen Storage - Size Dependent Kinetics

Photoswitching

x

Copyright © nLab sp. z o. o. 2020

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK